Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 80 zł

Adresaci szkolenia: Wszyscy, którzy chcą nauczyć się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Program szkolenia: 8 godzin

  • motywacja w udzielaniu pierwszej pomocy,

  • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,

  • bezpieczeństwo udzielania pierwszej pomocy,

  • ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,

  • zapoznanie się z łańcuchem przeżycia,

  • postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej (BLS),

  • postępowanie z osobą nieprzytomną - pozycja bezpieczna.

  • Stany zagrożenia życia

  • Praktyczne ćwiczenia przy wykorzystaniu sprzętu medycznego

Dodatkowe informacje