Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnikówz mechanizmami rządzące procesem wdrażania zmian organizacyjnych, rozwinięcie umiejętność efektywnego działania w zmiennym otoczeniu biznesowym, poznanie narzędzi niezbędnych do zarządzania zmianą.

Program szkolenia: 16 godzin

  • rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych

  • planowanie i wdrażanie zmian w organizacji

  • efektywne działanie w sytuacji zmiany

  • zarządzanie zmianą

Dodatkowe informacje