Przywództwo

Przywództwo

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 600 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest wykształcenie ludzi mających opanowane prawidłowe formy oddziaływania na otoczenie socjo-społeczne i umiejętność zarówno osiągania sukcesów
w wybranej przez siebie specjalności biznesowej, politycznej   i naukowej, jak i przeciwdziałania konfliktom w procesach społecznych.

Program szkolenia: 16 godzin

Cybernetyka - pojęcia ogólne i zasady budowanie modeli i wzorców,

Teoria informacji i jej zastosowanie w praktyce.

System autonomiczny i jego właściwości.

Różnice w sterowaniu się kobiet i mężczyzn.

Organizacja procesów produkcji i przewidywanie konfliktów

Obsada stanowisk w procesie społecznym

Normy społeczne i motywacje

Charakter pozorny i omyłki charakterologiczne.

Zasady marketingu .

Przywództwo, charyzmat przywódcy.

Wojna informacyjna, metody i sposoby manipulacji społeczeństwem

Praca, pracodawca, pracownik.

Uwarunkowania cywilizacyjne i geograficzne.

Cybernetyka a religia

Studium geriatrii opieka nad starszymi

Studium pediatrii

Kursy i szkolenia e-learningowe

Dzięki kursom i szkoleniom e-learningowym możesz zdobywać wiedzę i nowe kwalifikacje
w szybki i prosty sposób. Ucząc się na odległość sam decydujesz o miejscu i czasie nauki. Kursy e-learningowe to także oszczędność Twojego czasu i pieniędzy.

Dodatkowe informacje