Zarządanie (I stopień)

Studia I stopnia - (licencjackie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia na kierunku Zarządzanie stanowią przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia własnej firmy oraz do pracy na samodzielnych stanowiskach obejmowanych w firmach i instytucjach. Program studiów koncentruje się na uwarunkowaniach i funkcjonowaniu przemian rynkowych. Stanowi on odpowiedź na zmiany ekonomiczno-społeczne zachodzące wewnątrz kraju oraz stosunki międzynarodowe obowiązujące po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Zarządanie (I stopień)

Dodatkowe informacje