Zarządzanie osiągnięciami przedsiębiorstwa

Studia zapewnią zdobycie wiedzy z zakresu identyfikacji, mierzenia, analizowania, interpretowania i rozwijania osiągnięć pracowników i zespołów zgodnie z najbardziej rozpowszechnionymi innowacjami w rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI w.


Korzyści:

Słuchacze zdobędą umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów zarządzania osiągnięciami oraz wdrażania sytemu zarządzania osiągnięciami przedsiębiorstwa.

Sylwetka absolwenta:

Zapraszamy na studia przedsiębiorców, dyrektorów, kierowników wszystkich działów i szczebli zarządzania, pracowników działów planowania i analiz, pracowników działów marketingu i sprzedaży, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników działów kontrolingu i rachunkowości zarządczej, pracowników działów produkcji i logistyki, konsultantów w firmach doradczych.

Forma zaliczenia:

Projekt dyplomowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu.

Program:

Program studiów obejmuje 176 godzin (miesiące nauki: 9) w tym 10 zjazdów. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów w raz z ich liczbą godzin w programie nauczania.

System pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa

 • Istota osiągnięć organizacyjnych 5
 • Przesłanki i cele pomiaru osiągnięć 5
 • Fazy ewolucji koncepcji pomiaru osiągnięć 5
 • Zakres pomiaru osiągnięć 15

Wdrażanie systemu pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa

 • Projektowanie systemu pomiaru osiągnięć 22
 • Procedura wdrożenia systemu pomiaru osiągnięć 10
 • Informatyczne wsparcie systemu pomiaru osiągnięć 20

System zarządzania osiągnięciami przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem 5
 • Wpływ systemu pomiaru osiągnięć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 5
 • Zarządzanie osiągnięciami a planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie 10
 • System oceny osiągnięć przedsiębiorstwa 5
 • Szczeble zarządzania osiągnięciami przedsiębiorstwa 5
 • System ciągłego zarządzania osiągnięciami 10
 • Administracja zarządzania osiągnięciami. Kompetencje niezbędne do zarządzania osiągnięciami 4
 • Symulatory decyzji 20

Moduł warsztatowy

 • Zarządzanie osiągnięciami za pomocą mierników niefinansowych w zaawansowanym środowisku technologicznym 10
 • Wsparcie informatyczne – system ekspertowy do analiz finansowych i oceny ryzyka AITECH DSS (Decision Support System) 20

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł


   

 

 

 

Dodatkowe informacje