Zarządzanie projektem

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz dla osób, które zamierzają zostać kierownikami projektów w firmach i organizacjach. Słuchaczami są przede wszystkim menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw, firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych oraz wdrożeniowych.


Korzyści

Kończąc ten kierunek, słuchacze otrzymują pakiet nowoczesnych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w pracy zawodowej, atrakcyjny zawód niezależny od branży, nieograniczony miejscem wykonywania i szanowany na całym świecie. Studia pomogą również wykształcić umiejętności psychologiczne, takie jak motywowanie, wywieranie wpływu, komunikowanie, zarządzanie zespołem, uniwersalne dla każdej branży i dyscypliny zawodowej, a niezbędne dla zarządzania projektem i pracy w zespołach projektowych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program miesiące nauki: 9, liczba godzin: 188, liczba zjazdów: 10. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów wraz z liczbą godzin.

Projekt w organizacji 4
Projekt – podstawy i kontekst 4
Inicjowanie projektu 8
Planowanie projektu 20
Finanse w projekcie 16
Zarządzanie ryzykiem w projekcie 12
Realizacja projektu 8
Ratowanie zagrożonych projektów 4
Zakończenie projektu 4
MS Project – narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem 16
Menedżer projektu – skuteczna komunikacja 16
Menedżer projektu – budowanie i zarządzanie zespołem projektowym 16
Menedżer projektu – efektywne motywowanie 8
Menedżer projektu – negocjacje i rozwiązywanie konfliktów 16
Konsultacje 8
RAZEM 160

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł

 

 

 

Dodatkowe informacje