Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów, których zadaniem będzie merytoryczne i organizacyjne wspieranie zarządów organizacji biznesowych i instytucji w przygotowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii rozwoju organizacyjnego. Uczestnicy studiów mają być przygotowani do prowadzenia działań rozwojowych na wszystkich poziomach organizacji od poziomu założeń kulturowych, po wsparcie w kształtowaniu rozwiązań rozwojowych na poziomie indywidualnego stanowiska pracy.


Korzyści

Możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, łączącego różne, do tej pory rozproszone, obszary rozwoju organizacyjnego (kompetencje, kultura, procesy, jakość) i poziomy organizacyjne (studia dostarczają wiedzy i umiejętności na poziomie zarówno całej organizacji, jak i stanowiska pracy).

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób, które działają już w jednym z obszarów rozwoju organizacyjnego, czyli do trenerów biznesu, konsultantów biznesu, trenerów zewnętrznych, coachów, osób odpowiedzialnych w organizacjach za działania w obszarach rozwojowych, specjalistów ds. szkoleń, pełnomocników ds. jakości. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w studiach jest poświadczona minimum 2-letnia praktyka zawodowa w którymkolwiek z wymienionych powyżej obszarów doradztwa organizacyjnego.

Forma zaliczenia

Przygotowanie i realizacja projektu doradczego (realizowanego w grupie) w obszarze rozwoju organizacyjnego, bazującego na realnej sytuacji przedstawionej przez jednego z uczestników grupy.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 190 liczba zjazdów 10

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł

 

 

 

 

Dodatkowe informacje