Zarządanie (II stopień)

ZARZĄDZANIE

  • Zarządzanie  studia II stopnia - (uzupełniające magisterskie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na 2 letnich studiach magisterskich na kierunku zarządzanie.

Specjalności:

  • Zarządzanie w oświacie
  • Zarządzanie w służbie zdrowia
  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie marketingiem
  • Zarządzanie w służbach mundurowych

Wybrane zagadnienia realizowane na studiach magisterskich podczas całego okresu nauczania:


Przedmioty obowiązkowe:
* Koncepcje zarządzania
* Makroekonomia
* Prawo cywilne
* Etyka w zarządzaniu
* Statystyka matematyczna
* Zarządzanie strategiczne
* Zarządzanie procesami
* Marketing międzynarodowy
* Psychologia w zarządzaniu
* Badania operacyjne
* Rachunkowość zarządcza
* Logistyka
* BHP oraz ergonomia
* Analiza rynku

Przedmioty do wyboru

* Ekologia i zarządzanie środowiskowe
* Controlling
* Negocjacje
* Ochrona własności intelektualnej
* Zarządzanie w oświacie
* Zarządzanie w służbie zdrowia
* Zarządzanie finansami
* Zarządzanie marketingiem
* Zarządzanie w służbach mundurowych
* Prawo gospodarcze
* Prognozowanie i symulacje
* Komunikacja interpersonalna

AKREDYTACJA
Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM
(2001 r. - 2004 r.) potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.

AKREDYTACJA
w Krajowym Systemie Usług dla MSP (2000 - 2006r.)
w zakresie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji (2002 r.)
przyznawany przez Izby Gospodarcze Południowej Polski

TYTUŁ Przedsiębiorstwa Fair Play (2003 r.) przyznawany przezKapitułę Programu - Przedsiębiorstwo Fair Play.

1 miejsce w rankingu niepublicznych Wyższych Szkół Biznesu Home&Market, nr 3(140), str. 22, marzec 2004r.

 

 

Studia na kierunku Zarządzanie stanowią przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia własnej firmy oraz do pracy na samodzielnych stanowiskach obejmowanych w firmach i instytucjach. Program studiów koncentruje się na uwarunkowaniach i funkcjonowaniu przemian rynkowych. Stanowi on odpowiedź na zmiany ekonomiczno-społeczne zachodzące wewnątrz kraju oraz stosunki międzynarodowe obowiązujące po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.

 

Dodatkowe informacje