25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowej lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez , i podmioty powiązane.

W jakim celu będziemy przetwarzać twoje dane?

- pomiary statystyczne - chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę
- marketing
- do świadczenia usług drogą elektroniczną

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa.

Komu możemy przekazywać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną. 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia itp.

ZGADZAM SIĘ                                 nie teraz

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

Logopedia

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Kandydaci na studia muszą przedstawić zaświadczenie od laryngologa lub logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Korzyści:

Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów, praktyków z zakresu logopedii z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.

Sylwetka absolwenta: 
Absolwenci studiów zdobędą kwalifikacje do kompleksowego postępowania logopedycznego. Zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki
i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w zawodzie logopedy w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych.

Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Program:
Obejmuje 670 godzin dydaktycznych realizowanych przez 4 semestry (w tym 120 godzin praktyki zawodowej).
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Wprowadzenie dla logopedii
Nauka o języku
Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Elementy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Neurologia z elementami pediatrii i geriatrii
Dyslalia
Profilaktyka logopedyczna
Trudności w czytaniu i pisaniu
Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych
Terapia zaburzeń emocjonalnych
Metody badań logopedycznych
Emisja głosu i dykcja
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Mowa dzieci z rozszczepem
Afazja
Zaburzenie płynności mówienia
Terapia logopedyczna
Dyzartria
Foniatria
Elementy neurologii i psychiatrii
Audiofonologia
Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
Praktyka - 120 godzin

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ - 50% czasu trwania zajęć
ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

Dodatkowe informacje