25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowej lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez , i podmioty powiązane.

W jakim celu będziemy przetwarzać twoje dane?

- pomiary statystyczne - chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę
- marketing
- do świadczenia usług drogą elektroniczną

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa.

Komu możemy przekazywać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną. 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia itp.

ZGADZAM SIĘ                                 nie teraz

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

Asystent rodziny

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rodziną szczególnie podczas wykonywania działań: profilaktycznych oraz prewencyjnych. Poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej związanych z funkcjonowaniem współczesnej rodziny. Wyposażenie uczestników studiów w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego. Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny niezbędnych podczas prowadzonych różnych form wsparcie rodziny: poradnictwa, terapii, rozwiązywania różnych problemów społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.


 Korzyści

Studia daja kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, a także przygotowuje uczestników do pracy z rodzinami, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Otworzy możliwości podniesienia własnych kwalifikacji, przekwalifikowania się, nabycia uprawnień do wykonywania nowego zawodu, ale jest też szansą na zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, które z dniem 01.01.2015 r. będą zobligowane do zatrudnia asystentów rodziny.

Sylwetka absolwenta

Na studia podyplomowe zapraszamy:

  • absolwentów studiów wyższych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;
  • absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku i posiadający co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub dziećmi;
  • pracowników socjalnych,
  • wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, psychologii rodziny i różnorodnych form pomocy rodzinie.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rodzina – ujęcie systemowe, ekologiczne i dynamiczne, rodzina w polityce społecznej, analiza potrzeb. Założenia ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.

Psychologia rozwojowa.

Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Metodyka pracy asystenta rodziny. Funkcje i cele asystenta rodziny, relacje asystent-klient.

Komunikacja interpersonalna (techniki komunikacyjne i negocjacyjne w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w rodzinie).

Problemy współczesnej rodziny: patologie i dysfunkcje środowiska rodzinnego, problemy wychowawcze, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, problem bezrobocia i ubóstwa. Specyfika rodzin dysfunkcyjnych.

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.

Etyka pracy asystenta rodziny.

Mediacje w rodzinie.

Profilaktyka i psychoterapia rodziny.

Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy socjalnej z rodziną.

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.

Diagnozowanie rodziny i środowiska społecznego.

Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.

Interwencja kryzysowa w rodzinie.

Problemy i pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i dla dzieci niepełnosprawnych.

Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym, edukacja zdrowotna.

Koordynacja działań służb społecznych.

Techniki aktywizowania (m. in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych).

Planowanie pracy z rodziną. Motywowanie do zmiany, formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.


Opłata za semestr wynosi: 1140,00 zł

 

 

 

 

Dodatkowe informacje