25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowej lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez , i podmioty powiązane.

W jakim celu będziemy przetwarzać twoje dane?

- pomiary statystyczne - chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę
- marketing
- do świadczenia usług drogą elektroniczną

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa.

Komu możemy przekazywać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną. 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia itp.

ZGADZAM SIĘ                                 nie teraz

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Korzyści

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Słuchacze

Studia skierowane są przede wszystkim dla obecnych oraz przyszłych kadr samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w tym głównie dla osób rekrutujących się ze średniego i wyższego szczebla kierowniczego. Generalnie, oferta edukacyjna studium, kierowana jest nie tylko do pracowników urzędów administracji publicznej, ale i również do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w JST, w tym absolwentów chcących poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę. Słuchaczami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów, zarówno zawodowych - pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) jak i magisterskich - drugiego stopnia, a także doktoranckich - trzeciego stopnia.

Program:

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Podstawy zarządzania. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje

Podstawy ekonomiki sektora publicznego. Gmina jako jednostka społeczno - gospodarcza sektora publicznego

Rekomendacje systemowe i podstawy prawne samorządu terytorialnego i administracji lokalnej w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny i administracja lokalna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Modele: brytyjski, francuski, niemiecki, skandynawski

Samorząd terytorialny w Polsce - podstawy konstytucyjne. Samorząd terytorialny i administracja lokalna jako organy władzy i administracji państwowej. Relacje między administracją rządową i samorządową

Funkcje i zadania organów samorządu terytorialnego, administracji samorządowej i terytorialnych jednostek administracji rządowej w świetle ustaw kompetencyjnych. Zadania zlecone, zadania własne.

Szczegółowe zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustaw kompetencyjnych i przepisów wykonawczych

Modele struktur organizacyjnych organów samorządu terytorialnego i administracji samorządowej w Polsce. Gminawiejska, miejsko - wiejska, miejska, miasto na prawach powiatu.

Planowanie strategiczne - cele, podstawy, metody. Planowanie strategiczne rozwoju gminy.

Zarządzanie jakością usług publicznych

Statystyka publiczna w służbie zarządzania gminą

Metody analizy przestrzennej

Mienie komunalne. Podstawy prawne i metody zarządzania mieniem komunalnym

Partnerstwo publiczno - prywatne, outsourcing w działalności gminy

Budżet gminy. Podstawy prawne, procedury, metody i narzędzia. Dochody gminy: źródła dochodów, metody planowania dochodów gminy Wydatki gminy: cele i zadania, metody planowania wydatków Monitoring realizacji budżetu gminy

Środki i fundusze UE i innych mechanizmów finansowania samorządów terytorialnych. Instrumenty finansowe gminy: obligacje komunalne, kredyty, lokaty

Infrastruktura informacyjna państwa. Miejsce i funkcje infrastruktury informacyjnej gminy. Zasoby i systemy informacyjne w gminie.

Informatyczne wspomaganie planowania, monitorowania i rozliczania budżetu gminy (prezentacja modelu i prototypu systemu)

Współpraca transgraniczna

 


Opłata za semestr wynosi: 
1630,00 zł

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje