E-marketing

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywana narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

 


Korzyści

Słuchacze studiów zdobędą praktyczną i specjalistyczną wiedzę w zakresie wdrażania i analizowania kampanii internetowych przy wykorzystaniu najskuteczniejszych narzędzi e-marketingowych, takich jak e-mailing i budowanie własnych baz danych, marketing w wyszukiwarkach czy marketing społecznościowy. Ponadto uczestnicy studiów zapoznają się z najnowszymi trendami panującymi na rynku e-commerce, dowiedzą się, jak budować przyjazne i użyteczne serwisy oraz w jaki sposób prowadzić e-biznes zgodnie z wymogami prawnymi.

Uczestnicy

Studia z zakresu Innowacyjny E-marketing adresowane są do specjalistów ds. marketingu, menedżerów, pracowników agencji reklamowych i PR, właścicieli serwisów oraz dla wszystkich tych osób, które chcą wykorzystywać narzędzia e-marketingu w komunikacji z rynkiem.

Forma zaliczenia

Praca podyplomowa w formie projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 182 liczba zjazdów 10

 

Wprowadzenie do marketingu internetowego
Marketing w strategii firm 12

Zarządzanie marką 8
Wprowadzenie do e-marketingu 5
Zachowania konsumentów w Internecie 8
Narzędzia e-marketingu
E-mail marketing 8

Marketing w wyszukiwarkach – SEM (search engine marketing) 20
Marketing społecznościowy – SMM (social media marketing) oraz marketing szeptany - WOMM (Word of mouth marketing) 16
Kampanie display (graficzne formy reklamowe) 6
Marketing w urządzeniach mobilnych (mobile marketing) 4
Sieciowy public relations – net PR 6
E-commerce
Organizacja działalności handlowej w Internecie 12

Płatności w Internecie 5
Zarządzanie i projektowanie serwisów internetowych
Zarządzanie projektami internetowym 6

Użyteczność serwisów internetowych: badanie użyteczności i user experience 12
Zastosowanie metod badawczych w procesie tworzenia serwisów: audyty eksperckie, eye cracking 6
Zarządzanie treściami na stronie (budowanie contentu) 4
Planowanie, wdrażanie i analiza kampanii promocyjnych w internecie
Współpraca z domami mediowymi i modele zakupu mediów 14

Analityka internetowa oraz jej wykorzystywanie 8
Monitorowanie skuteczności realizowanej kampanii internetowej 14
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1530,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje