Public Relations

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w prowadzeniu działalności promocyjnej instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych. Słuchacze w ramach programu studiów będą mieli możliwość nabycia lub uzupełnienia umiejętności prezentowania siebie i swojej firmy, organizacji lub instytucji, w której jest się zatrudnionym. Podtrzymywania kontaktów z personelem lub klientami oraz prowadzenia optymalnej polityki informacyjnej i skutecznego komunikowania się.

 


Korzyści:

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiadomości na temat mechanizmów promocji.

Forma zaliczenia:

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, po której słuchacz otrzymuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Program na studiach podyplomowych „Public Relations” obejmuje 210 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.

Przedmioty:

 • Public relations i projektowanie kampanii PR
 • Relacje z masmediami
 • Projektowanie promocji przedsiębiorstwa i produktu
 • Ekspresja ciała
 • Technika mówienia publicznego
 • Techniki negocjacji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Komunikacja językowa
 • Komunikacja niejęzykowa
 • Autoprezentacja
 • Psychologia zarządzania
 • Etykieta i kultura biznesu
 • Prawo autorskie i prasowe
 • Trening integracyjny

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje