Ogłoszenie - Kwestura

Szanowni Słuchacze Studiów Podyplomowych,

Uprzejmie prosimy osoby zdające egzamin końcowy w dniu 18.06.2019 r. o uregulowanie opłaty administracyjnej oraz opłaty za dyplom do 13.06.2019 r.
Bardzo prosimy regulować płatności na konto bankowe Uczelni.
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie PKO BP S.A II Oddział w Częstochowie nr rachunku: 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

Dodatkowe informacje