Ogłoszenie

Szanowni Studenci, Szanowni Słuchacze, Szanowni Nauczyciele Akademiccy,

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie pt. :
ROLI KOMUNIKACJI W OCHRONIE ZDROWIA”.

Celem konferencji jest omówienie procesu komunikowania się z pacjentem niepełnosprawnym.

Zapraszamy 16.06.2018r. do auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie od godziny 9.00.

Powitanie, słowo od prowadzącej dr Anna Dziwińska
Rozpoczęcie konferencji JM Rektor WSZ dr n. med. Marek L.Grabowski

Część I

dr n. med. Marek Ludwik Grabowski  „Nowe wyzwania w kształceniu pielęgniarek polskich na tle krajów europejskich” 

dr n. o zdr. Bożena KosińskaZawód – pielęgniarka. Sukces czy zawód”

prof. Irena Klimaviciene i prof. Virginia Piligrimiene „Proces komunikacji w zakładach opieki zdrowia na Litwie”

dr Seweryn Cichoń i dr Anna Dziwińska „Komunikowanie się pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną w organizacji publicznej”

Blok pytań

Część II

mgr Anna Kuśmierska „Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób
z niepełnosprawnością intelektualną”

dr Krystyna Mizerska i dr  Marzena Pytel-Kopczyńska „Komunikowanie się z pacjentem z rozpoznaną chorobą Alzheimera”

mgr Marlena Łukawska  „Komunikacja w służbie zdrowia jako element poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi”

mgr Jadwiga Korzeniowska  „Rola skutecznej komunikacji w pracy zespołu ratownictwa medycznego”

mgr Jolanta Gubała „Mimika i gesty w komunikacji interpersonalnej w pracy pielęgniarki z chorym dzieckiem”

Blok pytań

Dodatkowe informacje