Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich oraz pomostowych kierunku Pielęgniarstwo, którzy w dniach: 
 
1. LX 14 - 18.06.2018 r.
 
2. LX 16 - 25.06.2018 r., 23.07.2018 r., 21.08.2018 r.
 
3. P II 18 A - 26.06.2018 r.
 
na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w tych terminach rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. 
 
Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje