Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa LX 14. LX 15 (Tok zwykły) LX 15 (IOS), którzy w dniu 02.05.2018r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 02.05.2018r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje