Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo grupa PX 17 A oraz PX 17 C, którzy w dniu 17.04.2018r. oraz 24.04.2018r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 17.04.2018 r. oraz 24.04.2018r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk.
Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje