Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci,

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo grupa PX 17 A oraz PX 17 C, którzy w dniu 03.04.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. 
Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla studentów, którzy w dniu 03.04.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk. 
Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów. 

Dodatkowe informacje