Ogłoszenie - Dziekanat

Informujemy, że dzienniczki praktyk dla kierunków Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) X 17, Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji III 17; X 17, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne III 17 będą do odbioru od 12 lutego 2018 r. w dziekanacie.

Dodatkowe informacje