Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB z grupy PX 17 ABC, które w dniu 13.12.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 13.12.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie i nie były wcześniej na praktykach w w/w placówce. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje