Ogłoszenie - Dziekanat

 Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony Harmonogram praktyk dla P X 17 A B C.

Termin pierwszych praktyk to 28.11.2017 r.

Prosimy o realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z poszczególnych przedmiotów tylko i wyłącznie zgodnie z INDYWIDUALNYMI HARMONOGRAMAMI ZALICZEŃ. Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB z grupy P X 17 A B C, które w dniu 28.11.2017 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 28.11.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje