Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA!!!
Szanowni Słuchacze,

Bardzo prosimy zapoznać się z aktualizacja planów z dnia 21.11.2017r. Zmiana planów dotyczy Słuchaczy z kierunków Zarządzanie w ochronie zdrowia oraz Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.

Dodatkowe informacje