Ogłoszenie

Szanowni Studenci i Nauczyciele akademiccy uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Naukowo-Programowa powołała na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Pana dr n. med. Marka Ludwika Grabowskiego.

Pan Rektor ukończył studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1992 obronił pracę doktorską poświęconą zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby w województwie częstochowskim, otrzymując tytuł doktora nauk medycznych.

Od 1988 do 1998 pracował na stanowisku Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, a następnie, do 2000 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, specjalistą II stopnia w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego, adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. W 2002 objął funkcję zastępcy głównego inspektora sanitarnego, którą pełnił do 2005.

W 2007 zajął się pracą naukową. Objął funkcję adiunkta Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Został też wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz pracownikiem Instytutu Nauk o Zdrowiu i Biotechnologii. Od stycznia do maja 2008 był również dyrektorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

W 2005, za wybitne zasługi dla ochrony zdrowia, prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był też odznaczany m.in.:

  •     Brązowym Krzyżem Zasługi
  •     Srebrnym Krzyżem Zasługi
  •     Złotym Krzyżem Zasługi

Jest propagatorem profilaktyki chorób zakaźnych, właściwego stylu życia i odżywiania się.

Dodatkowe informacje