Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA!

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU WPŁACENIA SKŁADKI
NA UBEZPIEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
OSTATECZNY TERMIN WPŁACANIA SKŁADEK TO
9 LISTOPADA br. – składki będzie można uregulować
w dziekanacie w sobotę 7 listopada 2015 r. w godz. 8.00 – 15.00.
Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie uregulują w tym terminie składki na ubezpieczenie NNW i OC, zostaną wykluczeni
z realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w szpitalach.

Dodatkowe informacje