Ogłoszenie.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015-2016 uruchomione zostaną następujące kierunki studiów podyplomowych:

  • Oligofrenopedagogika,
  • Przygotowanie pedagogiczne, 
  • Zarządzanie i administracja, 
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia, 
  • Zarządzanie w oświacie, 
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy. 


Na wyżej wymienione kierunki studiów rekrutacja została przedłużona do dnia 16 października. Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje