Ubezpieczenie NNW - podyplomowe

SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W WYSOKOŚCI 50,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ

w Kwesturze Wyższej Szkoły Zarządzania przy ul. 1 Maja 40

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW)

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 31 października 2015 r.

 

 

W roku akademickim 2015/2016 Słuchacze i Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Pełny zakres ochrony(suma ubezpieczenia 23 000,00 zł) jest także dostępny
na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem oraz opłacenia składki, ponieważ w ramach ubezpieczenia grupowego proponujemy bardzo korzystne warunki
i szeroki zakres ochrony, przy wysokiej sumie ubezpieczenia.

Dodatkowe informacje