UWAGA STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów, są dostępne wersje elektroniczne programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym efekty kształcenia dla kierunku oraz sylabusy z poszczególnych przedmiotów. Z wersją drukowaną tych dokumentów można się zapoznać w Dziekanacie Uczelni lub w Rektoracie (pokój nr 3.12.)

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
dr inż. Andrzej Dziewątkowski

 

 

Dodatkowe informacje