BEZPŁATNE KURSY DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W SZKOŁACH NA TERENACH WIEJSKICH

 

Miło nam poinformować, że od 1 sierpnia 2013 r. Uczelnia rozpocznie realizację nowego  projektu pt.: ”Multimedialny Nauczyciel”.

Jego celem głównym  jest podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek  uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach szkół na terenach wiejskich gmin z  powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego w  zakresie metod i technik kształcenia na odległość i wykorzystania multimedialnych narzędzi edukacyjnych służących podniesieniu jakości procesu dydaktycznego.

Projekt przewiduje realizację dwóch 120-godzinnych kursów pod nazwą;

1) Nauczanie na odległość preferencyjną metodą w dążeniu do perfekcyjnego wykorzystania technik informatycznych przez nauczycieli.

2) Multimedialne narzędzia oraz technologie informatyczne wykorzystywane w procesie edukacji uczniów.

Nabór do projektu prowadzony będzie we wrześniu 2013 r.

Udział w kursach jest całkowicie bezpłatny.

Kursy realizowane będą w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
przy ul. 1 Maja 40. Uczestnicy Projektu  otrzymają bezpłatne materiały  .

Dodatkowe informacje