Bezpłatne studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ogłasza nabór na bezpłatne studia
podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w ramach projektu pt.
„NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH” z grupy:
- technicznych
- ekonomicznych
- medycznych
- turystycznych
- rolniczo-leśnych

W ramach projektu refundowane będą koszty dojazdów na zajęcia z innych miejscowości.

Rekrutacja trwa do 31.08.2013r. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje:
- www.wsz.edu.pl/npz 
- Punkt Rekrutacyjny:
  Częstochowa ul. 1 Maja 40, tel. 034 368 30 53

Dodatkowe informacje